Logo ERC ZIPO d.o.o Sarajevo

ELEKTRONSKI RAČUNARSKI CENTAR
ZDRAVSTVA I PENZIJSKOG
OSIGURANJA

Usluge

Pružamo usluge obrade podataka, razvoja aplikacija, dizajna i implementacije Informacionih sistema.

Obrada podataka

Posjedujemo dugogodišnje iskustvo u obradi podataka na platformama kao što su IBM System z10 ,
Windows i Linux Serveri.

Razvoj aplikacija

Koristimo raznovrstan set alata za razvoj aplikacija u raznim programskim jezicima kao što su PL/I, Java, PL/SQL (ORACLE, POSTGRES i MSSQL), C# i APEX.

Projektovanje

Projektovanje informacionih sistema je kompleksna kreativna djelatnost i kao takva zahtijeva sistemski pristup kojem težimo.

Konsalting

Uz ostale usluge nudimo i uslugu konsaltinga sa ciljem poboljšanja vašeg biznisa kroz prepoznavanje poslovnih mogućnosti i boljeg razumijevanja poslovnih procesa.

Prodaja

ERC ZIPO je partner sa IBM, Lenovo i Cisco. Također, treba reći da je ERC ZIPO IBM Warranty Service Provider i Lenovo Warranty Service Provider.

Održavanje

Imamo raznovrstan tim ljudi koji uključuje tehničare i inženjere specijalizovane za održavanje hardvera i softvera.


O Nama

Najvažnija stvar za nas je praviti aplikacije koje ljudima olakšavaju život.

ERC ZIPO postoji od 1972. godine, u početku kao organizacioni dio Društvenog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a od 1985. kao nezavisna firma sa više od 50 zaposlenih. ERC ZIPO je firma sa dugim i obimnim iskustvom na području obrade podataka, razvoja aplikacija, dizajna i implementacije Informacionih sistema, marketiranja i instalacije IT opreme…

Tokom svog postojanja ERC ZIPO je uspješno implementirao širom BiH mnoge IT projekte na raznovrsnim platformama, od IBM mainframe sa WAN-om, preko midrange RS/6000 LAN/WAN, do PC LAN nivoa. Najznačajniji od njih su Informacioni sistem penzijskog i invalidskog osiguranja BiH, IS zdravstvenog osiguranja BH - Kantonalni nivo, instalacija i podrška RTGS i GC sistema Centralne banke BH…

Treba istaći da smo partneri sa nekim od vodećih firmi u IT sektoru kao što su IBM, Lenovo i CISCO. Također, ERC ZIPO je IBM Warranty Service Provider i Lenovo Warranty Service Provider.We Sell CISO     IBM Warranty Service

Reference

U svaki projekat koji realizujemo unosimo svoje lično znanje i iskustvo.

Kao rezultat uspješnog poslovanja ERC ZIPO ima dugačku listu zadovoljnih korisnika kao što su: FZ PIO/MIO, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja, JU Apoteke Sarajevo, JU Domovi zdravlja Sarajevo, Centralna banka BH, Vakufska banka, UPI banka, Aerodrom Sarajevo, UNIS FAD, Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku BiH, Veterinarski fakultet, USAID, ...

U okviru našeg informacionog sistema postoje tri segmenta.

Informacioni sistem FZ PIO/MIO Informacioni sistem zdravstvenog osiguranja Opće aplikacije
Matična evidencija uživalaca prava Prijava na osiguranje(M1-ZO) Finansijsko knjigovodstvo
Matična evidencija aktivnih osiguranika Esencijalna lista Materijalno knjigovodstvo
Rješavanje o pravima iz P.I.O. Apotekarsko poslovanje Osnovna sredstva
Isplata prava Dom zdravlja Lični dohodci i personalna evidencija
Registar obveznika uplate doprinosa Inostrano osiguranje Opšta prodaja fiskalni račun
Praćenje uplate doprinosa Kancelarijsko poslovanje
Detaširani radnici Mikrofilmovanje arhiva

Informacioni sistem penzijskog i invalidskog osiguranja posjeduje korisničku mrežu koja se sastoji od 22 linije prema svim filijalama FZ PIO/MIO (Tuzla, Mostar, Zenica, Travnik, Goražde, Bihać, Sarajevo) sa preko 250 korisnika. Dnevni obim posla se kreće između 80.000-120.000 transakcija.


Oglasi


Konkurs za posaoSistem administrator2018-12-04
Konkurs za posaoTehničar specijalista2018-12-04
Konkurs za posaoSistem inženjer specijalista AIX/Linux2018-12-06
Konkurs za posaoZa prijem u radni odnos "Blagajnik ekonom i likvidator U/I faktura i obračun plaća"2019-01-24
Konkurs za posaoZa prijem u radni odnos „Mlađi operater"2019-07-29
Nabavka računarske opremeNabavka računarske opreme - softverske komponente2019-09-03
Nabavka računarske opremeNabavka računarske opreme - hardverske komponente2019-09-03
Konkurs za posaoOperater ručne pripreme i mlađi operater2019-11-15
Konkurs za posaoOperater mašinske pripreme2021-07-01
Konkurs za posaoZa prijem u radni odnos projektant - 2 izvršioca2022-02-18
Konkurs za posaoZa izbor i imenovanje na radno mjesto direktor ERCZIPO d.o.o. Sarajevo - PONIŠTENO2023-03-22
Konkurs za posaoPrijavni obrazac za radno mjesto direktor ERCZIPO d.o.o. Sarajevo - PONIŠTENO2023-03-22
Konkurs za posaoProjektant i sistem inženjer specijalista AIX/Linux2023-03-28
Konkurs za posaoZa izbor i imenovanje na radno mjesto direktor ERCZIPO d.o.o. Sarajevo2023-10-04
Konkurs za posaoPrijavni obrazac za radno mjesto direktor ERCZIPO d.o.o. Sarajevo2023-10-04
KontaktNaša lokacija

Ložionička 2, 71000 Sarajevo BiH


Radno vrijeme

Od 08:00 do 16:00 sati.


Email & Telefon

info@erczipo.ba

servis@erczipo.ba

Tel: +387 33-659-068

Fax: +387 33-652-469